× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữ Việt - AnhDanh ngôn song ngữ Việt - Anh

Những câu nói, danh ngôn song ngữ hay nhức nhối, bất hủ, ý nghĩa, hài hước, vui vẻ.

Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else.

Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.

Les Brown

I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you.

Anh từng nghĩ giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật nhưng ý nghĩ đó đã thay đổi nhanh chóng kể từ khoảnh khắc anh nhìn thấy em.

No Name

If I could change the alphabet, I would put U and I together!

Nếu anh có thể thay đổi thứ tự trong bảng chữ cái, anh sẽ đặt chữ I (Anh) cạnh chữ U (Em).

No Name

There is no happiness in having or in getting, but only in giving.

Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi.

Henry Drummond

To be good, and to do good, is all we have to do.

Làm người tốt và làm điều tốt, đó là tất cả những gì chúng ta phải làm.

John Adams

It is nothing to die. It is frightful not to live.

Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng sợ.

Victor Hugo

The learned man knows that he is ignorant.

Người có học biết mình ngu dốt.

Victor Hugo

Truth is the most valuable thing we have. Let us economize it.

Sự thật là thứ quý giá nhất chúng ta có. Hãy tiết kiệm nó.

Mark Twain

All the reasonings of men are not worth one sentiment of women.

Tất cả lý trí của đàn ông không đáng giá bằng một cảm xúc của phụ nữ.

Voltaire

One great use of words is to hide our thoughts.

Ngôn từ được sử dụng để che dấu suy nghĩ.

Voltaire

Injustice in the end produces independence.

Tận cùng của sự bất công sẽ tạo ra độc lập.

Voltaire

Fear defeats more people than any other one thing in the world.

Sự sợ hãi đánh bại nhiều người hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời.

Ralph Waldo Emerson

Love of beauty is taste. The creation of beauty is art.

Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật.

Ralph Waldo Emerson

Genius always finds itself a century too early.

Thiên tài luôn luôn thấy mình sinh ra sớm hơn một thế kỷ.

Ralph Waldo Emerson

The only way to have a friend is to be one.

Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.

Ralph Waldo Emerson

The first wealth is health.

Tài sản đầu tiên là sức khỏe.

Ralph Waldo Emerson

We aim above the mark to hit the mark.

Phải nhắm trên hồng tâm để trúng hồng tâm.

Ralph Waldo Emerson

Words are also actions, and actions are a kind of words.

Ngôn từ cũng là hành động, và hành động cũng là một loại ngôn từ.

Ralph Waldo Emerson

Wise men don't need advice. Fools won't take it.

Người sáng suốt không cần lời khuyên. Kẻ ngu ngốc không chịu nhận lời khuyên.

Benjamin Franklin

A spoon cannot taste of the food it carries. Likewise, a foolish man cannot understand the wise man´s wisdom even if he associates with a sage.

Cái muỗng không thể nếm được vị của thức ăn mà nó chứa đựng. Tương tự, người ngu không thể hiểu được trí tuệ của người khôn, dù cho có thân cận bậc thánh.

Dalai Lama

To kill an error is as good a service as, and sometimes even better than, the establishing of a new truth or fact.

Loại bỏ một sai lầm cũng tốt như, và thậm chí đôi lúc còn hơn là thiết lập một chân lý hay sự thật mới.

Charles Darwin

I never think of the future - it comes soon enough.

Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới tương lai - nó luôn luôn đến đủ sớm.

Albert Einstein

Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts.

Ít người thực sự nhìn với đôi mắt của mình và cảm nhận bằng trái tim mình.

Albert Einstein

God always takes the simplest way.

Chúa luôn chọn cách đơn giản nhất.

Albert Einstein

Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.

Những tâm hồn vĩ đại luôn va phải sự chống đối mãnh liệt từ những trí óc tầm thường.

Albert Einstein

Science without religion is lame, religion without science is blind.

Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng.

Albert Einstein

Everything that can be counted does not necessarily count; everything that counts cannot necessarily be counted.

Những thứ có thể đo đếm được thường không mấy quan trọng.
Những thứ thật sự quan trọng lại khó lòng đo đếm được.

Albert Einstein

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

La Fontaine

It is difficult to free fools from the chains they revere.

Rất khó để giải phóng những kẻ ngu xuẩn ra khỏi thứ xiềng xích mà họ tôn thờ.

Voltaire

The little I know I owe to my ignorance.

Những điều ít ỏi mà tôi biết đến từ sự ngu dốt của tôi.

Sacha Guitry