× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữ Việt - AnhDanh ngôn song ngữ Việt - Anh

Những câu nói, danh ngôn song ngữ hay nhức nhối, bất hủ, ý nghĩa, hài hước, vui vẻ.

Love of beauty is taste. The creation of beauty is art.

Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật.

Ralph Waldo Emerson

Genius always finds itself a century too early.

Thiên tài luôn luôn thấy mình sinh ra sớm hơn một thế kỷ.

Ralph Waldo Emerson

The only way to have a friend is to be one.

Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.

Ralph Waldo Emerson

The first wealth is health.

Tài sản đầu tiên là sức khỏe.

Ralph Waldo Emerson

We aim above the mark to hit the mark.

Phải nhắm trên hồng tâm để trúng hồng tâm.

Ralph Waldo Emerson

Words are also actions, and actions are a kind of words.

Ngôn từ cũng là hành động, và hành động cũng là một loại ngôn từ.

Ralph Waldo Emerson

Wise men don't need advice. Fools won't take it.

Người sáng suốt không cần lời khuyên. Kẻ ngu ngốc không chịu nhận lời khuyên.

Benjamin Franklin

A spoon cannot taste of the food it carries. Likewise, a foolish man cannot understand the wise man´s wisdom even if he associates with a sage.

Cái muỗng không thể nếm được vị của thức ăn mà nó chứa đựng. Tương tự, người ngu không thể hiểu được trí tuệ của người khôn, dù cho có thân cận bậc thánh.

Dalai Lama

To kill an error is as good a service as, and sometimes even better than, the establishing of a new truth or fact.

Loại bỏ một sai lầm cũng tốt như, và thậm chí đôi lúc còn hơn là thiết lập một chân lý hay sự thật mới.

Charles Darwin

I never think of the future - it comes soon enough.

Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới tương lai - nó luôn luôn đến đủ sớm.

Albert Einstein

Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts.

Ít người thực sự nhìn với đôi mắt của mình và cảm nhận bằng trái tim mình.

Albert Einstein

God always takes the simplest way.

Chúa luôn chọn cách đơn giản nhất.

Albert Einstein

Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.

Những tâm hồn vĩ đại luôn va phải sự chống đối mãnh liệt từ những trí óc tầm thường.

Albert Einstein

Science without religion is lame, religion without science is blind.

Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng.

Albert Einstein

Everything that can be counted does not necessarily count; everything that counts cannot necessarily be counted.

Những thứ có thể đo đếm được thường không mấy quan trọng.
Những thứ thật sự quan trọng lại khó lòng đo đếm được.

Albert Einstein

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

La Fontaine

It is difficult to free fools from the chains they revere.

Rất khó để giải phóng những kẻ ngu xuẩn ra khỏi thứ xiềng xích mà họ tôn thờ.

Voltaire

The little I know I owe to my ignorance.

Những điều ít ỏi mà tôi biết đến từ sự ngu dốt của tôi.

Sacha Guitry

Being ignorant is not so much a shame, as being unwilling to learn.

Ngu dốt không đáng xấu hổ như không chịu học hỏi.

Benjamin Franklin

Fine clothes may disguise, but foolish words will disclose a fool.

Quần áo đẹp có thể giúp cải trang, nhưng ngôn từ ngốc ngếch sẽ để lộ một kẻ ngu xuẩn.

Aesop

We never know the worth of water till the well is dry.

Chúng ta chẳng bao giờ biết được giá trị của nước cho tới khi giếng cạn khô.

Thomas Fuller

Hide not your talents. They for use were made.

Đừng dấu tài năng. Chúng được sinh ra để sử dụng.

Benjamin Franklin

If a man could have half of his wishes, he would double his troubles.

Nếu một người đạt được nửa số ham muốn của mình, anh ta sẽ phải chịu rắc rối gấp đôi.

Benjamin Franklin

When befriended, remember it; when you befriend, forget it.

Khi được giúp đỡ, hãy ghi nhớ; khi giúp đỡ, hãy quên đi.

Benjamin Franklin

He that speaks much, is much mistaken.

Người nói càng nhiều càng tạo ra nhiều nhầm lẫn.

Benjamin Franklin

It is the working man who is the happy man. It is the idle man who is the miserable man.

Người lao động là người hạnh phúc. Chính người nhàn rỗi mới là người khốn khổ.

Benjamin Franklin

Where there's marriage without love, there will be love without marriage.

Nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu, ở đó xuất hiện tình yêu mà không có hôn nhân.

Benjamin Franklin

Beauty and folly are old companions.

Sắc đẹp và sự dại dột là bạn đồng hành quen thuộc.

Benjamin Franklin

Diligence is the mother of good luck.

Chăm chỉ là mẹ của may mắn.

Benjamin Franklin

Fatigue is the best pillow.

Mệt mỏi là chiếc gối êm nhất.

Benjamin Franklin