× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữDanh ngôn song ngữ

Fear defeats more people than any other one thing in the world.

Sự sợ hãi đánh bại nhiều người hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời.

Ralph Waldo Emerson