× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữDanh ngôn song ngữ

Everything that can be counted does not necessarily count; everything that counts cannot necessarily be counted.

Những thứ có thể đo đếm được thường không mấy quan trọng.
Những thứ thật sự quan trọng lại khó lòng đo đếm được.

Albert Einstein