× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữDanh ngôn song ngữ

One great use of words is to hide our thoughts.

Ngôn từ được sử dụng để che dấu suy nghĩ.

Voltaire