× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữDanh ngôn song ngữ

It is nothing to die. It is frightful not to live.

Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng sợ.

Victor Hugo