× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữ Việt - AnhDanh ngôn song ngữ Việt - Anh

Những câu nói, danh ngôn song ngữ hay nhức nhối, bất hủ, ý nghĩa, hài hước, vui vẻ.

Being ignorant is not so much a shame, as being unwilling to learn.

Ngu dốt không đáng xấu hổ như không chịu học hỏi.

Benjamin Franklin

Fine clothes may disguise, but foolish words will disclose a fool.

Quần áo đẹp có thể giúp cải trang, nhưng ngôn từ ngốc ngếch sẽ để lộ một kẻ ngu xuẩn.

Aesop

We never know the worth of water till the well is dry.

Chúng ta chẳng bao giờ biết được giá trị của nước cho tới khi giếng cạn khô.

Thomas Fuller

Hide not your talents. They for use were made.

Đừng dấu tài năng. Chúng được sinh ra để sử dụng.

Benjamin Franklin

If a man could have half of his wishes, he would double his troubles.

Nếu một người đạt được nửa số ham muốn của mình, anh ta sẽ phải chịu rắc rối gấp đôi.

Benjamin Franklin

When befriended, remember it; when you befriend, forget it.

Khi được giúp đỡ, hãy ghi nhớ; khi giúp đỡ, hãy quên đi.

Benjamin Franklin

He that speaks much, is much mistaken.

Người nói càng nhiều càng tạo ra nhiều nhầm lẫn.

Benjamin Franklin

It is the working man who is the happy man. It is the idle man who is the miserable man.

Người lao động là người hạnh phúc. Chính người nhàn rỗi mới là người khốn khổ.

Benjamin Franklin

Where there's marriage without love, there will be love without marriage.

Nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu, ở đó xuất hiện tình yêu mà không có hôn nhân.

Benjamin Franklin

Beauty and folly are old companions.

Sắc đẹp và sự dại dột là bạn đồng hành quen thuộc.

Benjamin Franklin

Diligence is the mother of good luck.

Chăm chỉ là mẹ của may mắn.

Benjamin Franklin

Fatigue is the best pillow.

Mệt mỏi là chiếc gối êm nhất.

Benjamin Franklin

It is easier to stay out than get out.

Dễ ở lại hơn là ra đi.

Mark Twain

If there ever comes a day when we can't be together keep me in your heart, I'll stay there forever.

Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi.

A. A. Milne

You can't blame someone for walking away if you didn't do anything to make them stay.

Bạn không thể trách cứ ai đó vì đã bỏ đi, nếu bạn đã không làm gì để khiến họ ở lại.

Anonymous

I always like walking in the rain, so no one can see me crying.

Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc.

Charlie Chaplin

Maturity is not when we start speaking big things. Its when we start understanding small things.

Trưởng thành không phải là khi chúng ta bắt đầu nói những điều lớn lao. Đó là khi chúng ta bắt đầu hiểu những điều nhỏ nhặt.

Anonymous

Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it.

Khoa học là điều tuyệt vời nếu anh không phải kiếm sống bằng nó.

Albert Einstein

Imagination is more important than knowledge.

Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức.

Albert Einstein

The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.

Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài luôn có giới hạn.

Albert Einstein

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.

Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên.

Albert Einstein

The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.

Thế giới sẽ bị hủy diệt không phải bởi những người làm điều ác, mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì cả.

Albert Einstein

Only a life lived for others is a life worthwhile.

Chỉ cuộc đời sống cho người khác là cuộc đời đáng giá.

Albert Einstein

It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer.

Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối.

Albert Einstein

Information is not knowledge.

Thông tin không phải là kiến thức.

Albert Einstein

Good health and good sense are two of life's greatest blessings.

Sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều hạnh phúc nhất cuộc đời.

Publilius Syrus

Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding.

Không thể gìn giữ hòa bình bằng bạo lực. Nó chỉ có thể đạt được bằng sự hiểu thông lẫn nhau.

Albert Einstein

I am a deeply religious nonbeliever - this is a somewhat new kind of religion.

Tôi là người vô đạo tới sâu sắc - điều này có phần như là một thứ tôn giáo mới.

Albert Einstein

A person who never made a mistake never tried anything new.

Kẻ nào chưa từng mắc phải lỗi lầm cũng là kẻ chưa bao giờ thử làm việc gì cả.

Albert Einstein

The only source of knowledge is experience.

Nguồn tri thức duy nhất là kinh nghiệm.

Albert Einstein