× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữ Việt - AnhDanh ngôn song ngữ Việt - Anh

Những câu nói, danh ngôn song ngữ hay nhức nhối, bất hủ, ý nghĩa, hài hước, vui vẻ.

Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.

Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi.

Albert Einstein

The distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion.

Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố.

Albert Einstein

Is life worth living? It all depends on the liver.

Cuộc đời có đáng sống không? Tất cả phụ thuộc vào người sống nó.

William James

The true source of our sufferings has been our timidity.

Nguồn gốc thực sự của đau khổ là sự nhút nhát của chúng ta.

John Adams

If the facts don't fit the theory, change the facts.

Nếu thực tế không vừa với học thuyết, hãy thay đổi thực tế.

Albert Einstein

You take on the responsibility for making your dream a reality.

Bạn có trách nhiệm biến giấc mơ của mình thành hiện thực.

Les Brown

Well done is better than well said.

Làm giỏi vẫn hơn là nói hay.

Benjamin Franklin

Chance happens to all, but to turn chance to account is the gift of few.

Cơ hội đến với tất cả mọi người, nhưng ít người có thể nắm bắt được cơ hội.

Edward Bulwer-Lytton

If you see a friend without a smile; give him one of yours.

Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó.

Anonymous

Goals help you channel your energy into action.

Mục tiêu giúp bạn biến năng lượng thành hành động.

Les Brown

The painter turns a poem into a painting; the musician sets a picture to music.

Họa sĩ biến thơ thành tranh; nhạc sĩ biến tranh thành âm nhạc.

Robert Schumann

It's better to get lost in the passion than to lose the passion.

Thà lạc lối trong đam mê còn hơn đánh mất đam mê.

Soren Kierkegaard

The excellence of a gift lies in its appropriateness rather than in its value.

Sự tốt đẹp của món quà nằm ở tính thích hợp của nó hơn là giá trị của nó.

Anonymous

Quit counting time and start making time count.

Hãy ngừng đếm thời gian, mà hãy khiến thời gian đáng giá.

Zig Ziglar

Time stays long enough for anyone who will use it.

Thời gian ở lại đủ lâu cho những người sẽ sử dụng nó.

Leonardo da Vinci

Don't spend time with someone, who doesn't care spending it with you.

Đừng dành thời gian cho những người chẳng quan tâm tới việc bỏ thời gian cho bạn.

Gabriel Garcia Marquez

Time is free, but it's priceless.
You can't own it, but you can use it.
You can't keep it, but you can spend it.
Once you've lost it you can never get it back.

Thời gian miễn phí, nhưng nó vô giá.
Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó.
Bạn không thể giữ nó, nhưng bạn có thể tiêu nó.
Một khi bạn đánh mất nó, bạn không bao giờ có thể lấy lại.

Jay Sheety

If a person gives you his time, he can give you no more precious gift.

Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào quý giá hơn nữa.

Frank Tyger

If you could choose one characteristic that would get you through life, choose a sense of humor.

Nếu phải chọn một cá tính theo suốt cuộc đời, bạn hãy chọn óc khôi hài.

Anonymous

You love flowers, but you cut them. You love animals, but you eat them. You tell me you love me, so now I'm scared!

Em yêu hoa, nhưng em hái hoa. Em yêu động vật nhưng em ăn thịt. Em bảo em yêu anh, nên anh sợ chết khiếp!

Anonymous

Skepticism is the first step on the road to philosophy.

Thái độ hoài nghi là bước đầu tiên trên con đường dẫn tới triết học.

Denis Diderot

Science gives us knowledge, but only philosophy can give us wisdom.

Khoa học cho chúng ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho chúng ta sự thông thái.

Will Durant

In mathematics the art of proposing a question must be held of higher value than solving it.

Trong toán học, nghệ thuật nêu vấn đề có giá trị cao hơn việc giải quyết nó.

Georg Cantor

One half of the world cannot understand the pleasures of the other.

Một nửa thế giới không thể hiểu hạnh phúc của người khác.

Jane Austen

If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them.

Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không thể, thì ít nhất đừng hại người khác.

Dalai Lama

A woman’s whole life is a history of the affections.

Cả cuộc đời của người phụ nữ là một bài lịch sử về những yêu thương.

Washington Irving

A large income is the best recipe for happiness I ever heard of.

Thu nhập cao là công thức tốt nhất cho hạnh phúc mà tôi từng biết.

Jane Austen

Only a fool expects to be happy all the time.

Chỉ kẻ ngu xuẩn mới hy vọng lúc nào cũng hạnh phúc.

Robertson Davies

Happy is the hearing man; unhappy the speaking man.

Người hạnh phúc là người lắng nghe; kẻ bất hạnh là kẻ thổ lộ.

Ralph Waldo Emerson

What we call happiness is what we do not know.

Điều chúng ta gọi là hạnh phúc là điều chúng ta không biết.

Anatole France