× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữ Việt - AnhDanh ngôn song ngữ Việt - Anh

Những câu nói, danh ngôn song ngữ hay nhức nhối, bất hủ, ý nghĩa, hài hước, vui vẻ.

When in doubt, don't.

Khi nghi ngờ, đừng làm gì cả.

Benjamin Franklin

Actions are visible, though motives are secret.

Hành động luôn biểu lộ, cho dù động cơ bị che dấu.

Samuel Johnson

If you want a quality, act as if you already had it.

Nếu bạn muốn chất lượng, hãy hành động như thể bạn đã có nó rồi.

William James

We are not retreating - we are advancing in another direction.

Chúng ta không rút lui - chúng ta đang tiến lên theo hướng khác.

Douglas MacArthur

Whatever fortune brings, don't be afraid of doing things.

Dù số phận mang tới điều gì, đừng sợ hãi hành động.

A. A. Milne

Language is the dress of thought.

Ngôn ngữ là y phục của tư duy.

Samuel Johnson

Wherever we are, it is our friends that make our world.

Dù chúng ta đang ở đâu, chính bạn hữu đã tạo nên thế giới.

Henry Drummond

It is difficult to say who do you the most harm: enemies with the worst intentions or friends with the best.

Thật khó phân định ai là người sẽ tổn thương bạn nhiều nhất: kẻ thù vô cùng ác ý hay bạn bè cực kỳ thiện chí.

Edward Bulwer-Lytton

Friends are born, not made.

Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra.

Henry Brooks Adams

In order to have friends, you must first be one.

Để có bạn bè, đầu tiên bạn phải làm một người bạn trước đã.

Elbert Hubbard

Friendships multiply joys and divide griefs.

Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

Thomas Fuller

Reprove your friends in secret, praise them openly.

Trách bạn kín đáo nhưng khen bạn công khai.

Publilius Syrus

Keep your friends close, keep your enermy closer.

Hãy luôn giữ bạn bè ở gần và hãy giữ kẻ thù ở gần hơn nữa.

Anonymous

You may delay, but time will not.

Anh có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không.

Benjamin Franklin

Lost time is never found again.

Thời gian đã mất không bao giờ tìm lại được.

Benjamin Franklin

It is not length of life, but depth of life.

Quan trọng không phải là sống lâu ra sao, mà là sống sâu như thế nào.

Ralph Waldo Emerson

With the past, I have nothing to do; nor with the future. I live now.

Tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy. Tôi sống trong hiện tại.

Ralph Waldo Emerson

Regrets are the natural property of grey hairs.

Nuối tiếc là đặc tính tự nhiên của mái đầu bạc.

Charles Dickens

Light tomorrow with today!

Hãy thắp sáng ngày mai bằng ngày hôm nay!

Elizabeth Barrett Browning

The busy have no time for tears.

Người bận rộn chẳng còn thời gian để khóc.

Lord Byron

Time is the best killer.

Thời gian là kẻ sát nhân giỏi nhất.

Agatha Christie

One today is worth two tomorrows.

Một ngày hôm nay đáng giá hai ngày mai.

Benjamin Franklin

Today is yesterday's pupil.

Hôm nay là học trò của hôm qua.

Thomas Fuller

The future depends on what we do in the present.

Tương lai phụ thuộc vào điều chúng ta làm trong hiện tại.

Mahatma Gandhi

Getting older is no problem. You just have to live long enough.

Già đi không phải là vấn đề. Bạn chỉ cần sống đủ lâu mà thôi.

Groucho Marx

With the new day comes new strength and new thoughts.

Ngày mới đến cùng với sức mạnh mới và suy nghĩ mới.

Eleanor Roosevelt

Time is a storm in which we are all lost.

Thời gian là cơn bão mà tất cả chúng ta đều lạc đường trong đó.

William Carlos Williams

Yesterday ended last night. Today is a brand-new day.

Hôm qua đã kết thúc đêm qua. Hôm nay là một ngày hoàn toàn mới.

Zig Ziglar

Love is a spirit of all compact of fire.

Tình yêu là linh hồn đọng lại của tất cả lửa trên đời.

William Shakespeare

What force is more potent than love?

Còn thế lực nào mạnh mẽ hơn tình yêu?

Igor Stravinsky