× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữDanh ngôn song ngữ

Genius always finds itself a century too early.

Thiên tài luôn luôn thấy mình sinh ra sớm hơn một thế kỷ.

Ralph Waldo Emerson