× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữDanh ngôn song ngữ

The learned man knows that he is ignorant.

Người có học biết mình ngu dốt.

Victor Hugo