× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữDanh ngôn song ngữ

Love of beauty is taste. The creation of beauty is art.

Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật.

Ralph Waldo Emerson