× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữDanh ngôn song ngữ

The little I know I owe to my ignorance.

Những điều ít ỏi mà tôi biết đến từ sự ngu dốt của tôi.

Sacha Guitry