× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữDanh ngôn song ngữ

The only way to have a friend is to be one.

Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.

Ralph Waldo Emerson