× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữDanh ngôn song ngữ

God always takes the simplest way.

Chúa luôn chọn cách đơn giản nhất.

Albert Einstein