× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Danh ngôn song ngữDanh ngôn song ngữ

To be good, and to do good, is all we have to do.

Làm người tốt và làm điều tốt, đó là tất cả những gì chúng ta phải làm.

John Adams