× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹo Đố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

- Cà gì không ngồi yên một chỗ?
- Cà tưng

Sưu tầm

- Ăn gì mà càng ngày càng nhỏ lại?
- Ăn mòn

Sưu tầm

- Keo gì có thể kéo mọi người gần nhau?
- Keo sơn

Sưu tầm

- Keo gì có thể đẩy mọi người ra xa?
- Keo kiệt

Sưu tầm

- Hành nào ăn vào rất đau?
- Hành hạ, hành hung

Sưu tầm

- Hành nào lớn nhất?
- Hành tinh

Sưu tầm

- Hẹn sẽ hôn gọi là gì?
- Hứa hôn

Sưu tầm

- Cái gì xoay ngược lại mọi thứ mà không di chuyển?
- Cái gương

Sưu tầm

- Hôn thêm cái nữa là gì?
- Tái hôn

Sưu tầm

- Rất thích hôn gọi là gì?
- Kết hôn

Sưu tầm

- Hôn vào không trung gọi là gì?
- Hôn gió

Sưu tầm

- Loại hành nào dài nhất?
- Hành trình

Sưu tầm

- Loại hành nào không có lá?
- Hành lý, hành trang

Sưu tầm

- Đàn nào không dùng để đánh?
- Đàn hồi

Sưu tầm

- Cây gì chẳng dám mua bán, ngày nào cũng có nhiều người đến tìm?
- Cây ATM

Sưu tầm

- Cây gì mà ăn được mà không trồng được?
- Cây kem / kẹo

Sưu tầm

- Là cơm nhưng không nấu từ gạo?
- Cơm dừa

Sưu tầm

- Cái gì càng đắt càng thích?
- Đắt sô / đắt khách

Sưu tầm

- Là chân nhưng không có chân?
- Chân trời

Sưu tầm

- Con gì ko bị bệnh mà người ta mua thuốc cho nó uống?
- Con sâu / chuột

Sưu tầm

- Cấp nào người ta học nhanh nhất?
- Cấp tốc

Sưu tầm

- Con gì sinh ra đã ồn ào?
- Con la

Diễm Quỳnh

- Cái gì có 3 tay nhưng chỉ có một mặt?
- Đồng hồ

Sưu tầm

- Người với người hôn nhau gọi là gì?
- Hôn nhân

Sưu tầm

- Hôn gì phải có tổ chức?
- Hôn lễ

Sưu tầm

- Cái gì có tay mà không ôm được cái khác?
- Ghế có tay vịn

Sưu tầm

- Cái gì càng sai càng thích?
- Sai quả (trái cây)

Sưu tầm

- Trăn gì ai nhắc đến cũng đều sợ chết?
- Trăn trối

Sưu tầm

- Để nguyên thì sáng, mất dấu thì đêm?
- Đèn

Sưu tầm

- Ngắn gì mà ngắn dài hơn dài?
- Chữ "ngắn" dài hơn chữ "dài"

Sưu tầm