× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Là chân nhưng không có chân?
Chân trời

- Chơi gì mà không vui?
- Chơi vơi

Admin

- Cân nào bay được?
- Cân đẩu vân

Sưu tầm

- Con gì ăn lửa với than?
- Con tàu ngày xưa

Sưu tầm

- Con gì biết đi nhưng người ta vẫn nói nó không biết đi?
- Con bò

Sưu tầm

- Xe gì không bao giờ giảm đi?
- Xe tăng

Sưu tầm

- Con gì ko bị bệnh mà người ta mua thuốc cho nó uống?
- Con sâu / chuột

Sưu tầm

- Cấp nào người ta học nhanh nhất?
- Cấp tốc

Sưu tầm

- Con gì sinh ra đã ồn ào?
- Con la

Diễm Quỳnh

- Cái gì có 3 tay nhưng chỉ có một mặt?
- Đồng hồ

Sưu tầm