× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Con gì ko bị bệnh mà người ta mua thuốc cho nó uống?
Con sâu / chuột

- Thảm gì không ai muốn bước lên?
- Thảm họa

Sưu tầm

- Xe gì không có bánh vẫn chạy được?
- Xê trên bàn cờ / Xe trượt tuyết

Sưu tầm

- Tép nào không sống dưới nước?
- Tép tỏi

Sưu tầm

- Người nào sống nhờ vào cái đầu của người khác?
- Thợ cắt tóc

Sưu tầm

- Gạch nào ăn được?
- Gạch cua

Sưu tầm

- Nơi nào đàn ông khổ nhất?
- Nam cực

Sưu tầm

- Cấp nào người ta học nhanh nhất?
- Cấp tốc

Sưu tầm

- Con gì sinh ra đã ồn ào?
- Con la

Diễm Quỳnh

- Cái gì có 3 tay nhưng chỉ có một mặt?
- Đồng hồ

Sưu tầm