× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Bệnh Bệnh

Tôi đề nghị Bộ Y Tế... đưa bệnh Ế vào danh sách nan y khó chữa!