× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹo Đố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

- Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1?
- Chữ a. (cái tên)

Sưu tầm

- Từ nào trong tiếng Việt có 9 từ h?
- Chính (chín h).

Sưu tầm

- Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?
- Bắp ngô.

Sưu tầm

- Môn nào càng thắng càng thua?
- Đua xe đạp.

Sưu tầm

- Con gì đập thì sống, không đập thì chết?
- Con tim.

Sưu tầm

- Trong 1 cuộc thi chạy, nếu bạn vượt qua người thứ 2 bạn sẽ đứng thứ mấy?
- Thứ 2.

Sưu tầm

- Cái gì người mua biết, người bán biết, người xài không bao giờ biết?
- Quan tài.

Sưu tầm