× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1?
Chữ a. (cái tên)

- Thảm gì không ai muốn bước lên?
- Thảm họa

Sưu tầm

- Nơi nào đàn ông khổ nhất?
- Nam cực

Sưu tầm

- Xe gì không có bánh vẫn chạy được?
- Xê trên bàn cờ / Xe trượt tuyết

Sưu tầm

- Tép nào không sống dưới nước?
- Tép tỏi

Sưu tầm

- Người nào sống nhờ vào cái đầu của người khác?
- Thợ cắt tóc

Sưu tầm

- Con gì đầu dê mình ốc?
- Con dốc.

Sưu tầm

- Từ nào trong tiếng Việt có 9 từ h?
- Chính (chín h).

Sưu tầm

- Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?
- Bắp ngô.

Sưu tầm

- Môn nào càng thắng càng thua?
- Đua xe đạp.

Sưu tầm