× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Hẹn sẽ hôn gọi là gì?
Hứa hôn

- Từ nào có 12 chữ M?
- Tám

Sưu tầm

- Từ nào có 12 chữ Y?
- Y tá

Sưu tầm

- Thảm gì không ai muốn bước lên?
- Thảm họa

Sưu tầm

- Xe gì không có bánh vẫn chạy được?
- Xê trên bàn cờ / Xe trượt tuyết

Sưu tầm

- Tép nào không sống dưới nước?
- Tép tỏi

Sưu tầm

- Nơi nào đàn ông khổ nhất?
- Nam cực

Sưu tầm

- Cái gì xoay ngược lại mọi thứ mà không di chuyển?
- Cái gương

Sưu tầm

- Hôn thêm cái nữa là gì?
- Tái hôn

Sưu tầm

- Rất thích hôn gọi là gì?
- Kết hôn

Sưu tầm