× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Ăn gì mà càng ngày càng nhỏ lại?
Ăn mòn

- Xe gì không có bánh vẫn chạy được?
- Xê trên bàn cờ / Xe trượt tuyết

Sưu tầm

- Tép nào không sống dưới nước?
- Tép tỏi

Sưu tầm

- Người nào sống nhờ vào cái đầu của người khác?
- Thợ cắt tóc

Sưu tầm

- Gạch nào ăn được?
- Gạch cua

Sưu tầm

- Nếp gì không dùng để ăn?
- Nếp nhăn

Sưu tầm

- Nơi nào đàn ông khổ nhất?
- Nam cực

Sưu tầm

- Keo gì có thể kéo mọi người gần nhau?
- Keo sơn

Sưu tầm

- Keo gì có thể đẩy mọi người ra xa?
- Keo kiệt

Sưu tầm

- Hành nào ăn vào rất đau?
- Hành hạ, hành hung

Sưu tầm