× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Cái gì có tay mà không ôm được cái khác?
Ghế có tay vịn

- Từ nào có 12 chữ M?
- Tám

Sưu tầm

- Từ nào có 12 chữ Y?
- Y tá

Sưu tầm

- Thảm gì không ai muốn bước lên?
- Thảm họa

Sưu tầm

- Xe gì không có bánh vẫn chạy được?
- Xê trên bàn cờ / Xe trượt tuyết

Sưu tầm

- Tép nào không sống dưới nước?
- Tép tỏi

Sưu tầm

- Nơi nào đàn ông khổ nhất?
- Nam cực

Sưu tầm

- Cái gì càng sai càng thích?
- Sai quả (trái cây)

Sưu tầm

- Trăn gì ai nhắc đến cũng đều sợ chết?
- Trăn trối

Sưu tầm

- Để nguyên thì sáng, mất dấu thì đêm?
- Đèn

Sưu tầm