× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Cái gì càng sai càng thích?
Sai quả (trái cây)

- Chơi gì mà không vui?
- Chơi vơi

Admin

- Cân nào bay được?
- Cân đẩu vân

Sưu tầm

- Con gì ăn lửa với than?
- Con tàu ngày xưa

Sưu tầm

- Con gì biết đi nhưng người ta vẫn nói nó không biết đi?
- Con bò

Sưu tầm

- Xe gì không bao giờ giảm đi?
- Xe tăng

Sưu tầm

- Trăn gì ai nhắc đến cũng đều sợ chết?
- Trăn trối

Sưu tầm

- Để nguyên thì sáng, mất dấu thì đêm?
- Đèn

Sưu tầm

- Ngắn gì mà ngắn dài hơn dài?
- Chữ "ngắn" dài hơn chữ "dài"

Sưu tầm

- Cá gì học trò không thích?
- Cá biệt

Sưu tầm