× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Trăn gì ai nhắc đến cũng đều sợ chết?
Trăn trối

- Từ nào có 12 chữ M?
- Tám

Sưu tầm

- Từ nào có 12 chữ Y?
- Y tá

Sưu tầm

- Thảm gì không ai muốn bước lên?
- Thảm họa

Sưu tầm

- Xe gì không có bánh vẫn chạy được?
- Xê trên bàn cờ / Xe trượt tuyết

Sưu tầm

- Tép nào không sống dưới nước?
- Tép tỏi

Sưu tầm

- Nơi nào đàn ông khổ nhất?
- Nam cực

Sưu tầm

- Để nguyên thì sáng, mất dấu thì đêm?
- Đèn

Sưu tầm

- Ngắn gì mà ngắn dài hơn dài?
- Chữ "ngắn" dài hơn chữ "dài"

Sưu tầm

- Cá gì học trò không thích?
- Cá biệt

Sưu tầm