× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Trăn gì ai nhắc đến cũng đều sợ chết?
Trăn trối

- Xe gì không có bánh vẫn chạy được?
- Xê trên bàn cờ / Xe trượt tuyết

Sưu tầm

- Tép nào không sống dưới nước?
- Tép tỏi

Sưu tầm

- Người nào sống nhờ vào cái đầu của người khác?
- Thợ cắt tóc

Sưu tầm

- Gạch nào ăn được?
- Gạch cua

Sưu tầm

- Nếp gì không dùng để ăn?
- Nếp nhăn

Sưu tầm

- Để nguyên thì sáng, mất dấu thì đêm?
- Đèn

Sưu tầm

- Ngắn gì mà ngắn dài hơn dài?
- Chữ "ngắn" dài hơn chữ "dài"

Sưu tầm

- Cá gì học trò không thích?
- Cá biệt

Sưu tầm

- Lăn gì mà không lăn?
- Lăn tăn

Sưu tầm