× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Hành nào lớn nhất?
Hành tinh

- Chơi gì mà không vui?
- Chơi vơi

Admin

- Cân nào bay được?
- Cân đẩu vân

Sưu tầm

- Con gì ăn lửa với than?
- Con tàu ngày xưa

Sưu tầm

- Con gì biết đi nhưng người ta vẫn nói nó không biết đi?
- Con bò

Sưu tầm

- Xe gì không bao giờ giảm đi?
- Xe tăng

Sưu tầm

- Hẹn sẽ hôn gọi là gì?
- Hứa hôn

Sưu tầm

- Cái gì xoay ngược lại mọi thứ mà không di chuyển?
- Cái gương

Sưu tầm

- Hôn thêm cái nữa là gì?
- Tái hôn

Sưu tầm

- Rất thích hôn gọi là gì?
- Kết hôn

Sưu tầm