× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nắng Nắng

Nắng thì không có về đêm, cũng như êm đềm chẳng bao giờ tồn tại mãi.