× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái 18+ Nói lái 18+

Những câu nói lái bựa 18+

- Yêu nhau lâu vậy rồi, giờ em thích gì để anh tặng nào?
- Em thích mũ anh đội.

Sưu tầm

Anh thích ăn mì, nhất là mì 2 tôm.

Sưu tầm

Không thích cồn chính hãng, anh chỉ thích cồn lậu.

Sưu tầm

Chê em vú bé nhưng anh *éo có vé bú

Sưu tầm

- Nhìn anh dễ thương quá đi mất!
- Vậy thì quất đi má

Huy Gia Tran

tâm không dưỡng - dâm không tưởng

Sưu tầm

liệu hồn - l** hiệu

Admin

Hưởng kiếp bị cưỡng hiếp =))

Admin

hồn xóm làng - hàng xóm l**

Sưu tầm

- Cá gì vậy?
- Cá chà bặc hay Cá chà bu

Sưu tầm

Tướng vọt qua đài - Đái vọt qua tường.

người ko tên

Dễ thương là thương không dễ, thương không dễ là dê có thưởng, dê có thưởng là lên giường có thể

Sưu tầm

Đại học lớn -...

Hoàng Dương

Đổ mấy lít - Đít mấy lỗ?

Sưu tầm

Chào chú... ngo - Chào chó ngu

Sưu tầm

Đi bão - Bao đ*~

Sưu tầm

Thấy đá đừng leo - Thấy *** đừng la

V.I.C

Đại ý - ị đái

Tuấn black

phạt mười lăm phút - phụt mười lăm phát

bom68

Cô dâu cáo - Cô giao cấu

Lan xinh gái

Dư âm - Dâm ư

No name

Phụ cho đành - Phành cho đ*

cậu xí xoạn

Biển ru bờ cát - Biển rát bờ c*

Sưu tầm

- Lá gì lạ vậy?
- Lá chà bồn

Sưu tầm

- Củ gì vậy?
- Củ lơ

Sưu tầm

- Trái gì vậy anh?
- Trái dứng

Sưu tầm

Lời đồn - Đời l*n

Sưu tầm

Đứng trông quài - Đái trong quần

WTK

Đi lộn vào làng - Đi lạng vào l*n

Cụ Quân tuệ ván

Lặt cỏ - C*c lỏ
Nhặt cỏ - C*c nhỏ

Sưu tầm