× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái 18+Nói lái 18+

Những câu nói lái bựa 18+

Đổ mấy lít - Đít mấy lỗ?

Sưu tầm

Nước đái trong nước đóng chai

OnlyPuns VN

Nghe nói anh thích ăn cam
Nhưng em không ngờ đó là cam mười tú

Sưu tầm

Áo nàng có khoá, không quá khó
Bởi việc kéo khoá, ta quá khéo

Sưu tầm

- Yêu nhau lâu vậy rồi, giờ em thích gì để anh tặng nào?
- Em thích mũ anh đội.

Sưu tầm

Anh thích ăn mì, nhất là mì 2 tôm.

Sưu tầm

- Cá gì vậy?
- Cá chà bặc hay Cá chà bu

Sưu tầm

Chào chú... ngo - Chào chó ngu

Sưu tầm

- Lá gì lạ vậy?
- Lá chà bồn

Sưu tầm

Rồng lộn qua kính - L** rộng kinh quá

Sưu tầm