× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái 18+Nói lái 18+

Những câu nói lái bựa 18+

Đổ mấy lít - Đít mấy lỗ?

Sưu tầm

Chê em vú bé nhưng anh *éo có vé bú

Sưu tầm

- Nhìn anh dễ thương quá đi mất!
- Vậy thì quất đi má

Huy Gia Tran

tâm không dưỡng - dâm không tưởng

Sưu tầm

liệu hồn - l** hiệu

Admin

Hưởng kiếp bị cưỡng hiếp =))

Admin

- Cá gì vậy?
- Cá chà bặc hay Cá chà bu

Sưu tầm

Chào chú... ngo - Chào chó ngu

Sưu tầm

- Lá gì lạ vậy?
- Lá chà bồn

Sưu tầm

Rồng lộn qua kính - L** rộng kinh quá

Sưu tầm