× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái 18+Nói lái 18+

Những câu nói lái bựa 18+

- Cá gì vậy?
- Cá chà bặc hay Cá chà bu

Sưu tầm

Chê em vú bé nhưng anh *éo có vé bú

Sưu tầm

- Nhìn anh dễ thương quá đi mất!
- Vậy thì quất đi má

Huy Gia Tran

tâm không dưỡng - dâm không tưởng

Sưu tầm

liệu hồn - l** hiệu

Admin

Hưởng kiếp bị cưỡng hiếp =))

Admin

Trâu đi cày - Trai đi cầu
Gấu đi cày - Gái đi cầu

Sưu tầm

Cú đêm - Đếm c*

Sưu tầm

Con công ngủ - Con c* ngổng

Sưu tầm

Bắt con cọp - Bóp con c*c

Sưu tầm