× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái 18+ Nói lái 18+

Những câu nói lái bựa 18+

Rồng lộn qua kính - L** rộng kinh quá

Sưu tầm

Ngông vãi lù - Ngu vãi lồng

Sưu tầm

Năm triệu chứng - Trăm triệu n*ng

Sưu tầm

Bốn lằng - Bắn lol
Bốn lù - B* lol
Bốn lùng - Búng lol

Sưu tầm

Ba nước ruồi - Ra nước b***

Sưu tầm

Hai dối - Hôi d*i

Sưu tầm

Một lằng - Mặt l**

Sưu tầm

Lông c* bờ lách (black) - Lông nách bờ lu (blue)

Sưu tầm

Trao thân gửi phận - Trao phân gửi thận

Sưu tầm

Trâu đi cày - Trai đi cầu
Gấu đi cày - Gái đi cầu

Sưu tầm

Cà phê không ngon - Còn phê không Nga

Sưu tầm

Im sẽ lau cho - O sẽ lau ch*m

Sưu tầm

Cú đêm - Đếm c*

Sưu tầm

Con công ngủ - Con c* ngổng

Sưu tầm

Bắt con cọp - Bóp con c*c

Sưu tầm

Đại học lớn - Lợn học đ**

Sưu tầm

Ao đậm lợn rộng - Âm đ** rộng lớn

Sưu tầm

Con còn ngu - C* còn ngon

Sưu tầm

Một buổi tan trường - Một chưởng tan b**i

Sưu tầm

Tình như giấc mộng tan - Tàn như giấc mộng tinh

Sưu tầm

Đàn ông lên và ra, đàn bà la và rên :v

Sưu tầm

Con đã đi xa - Con đĩ xi đa

Sưu tầm

Cho em tiêm - Chiêm em to

Sưu tầm

Tu phải đạo - Tao phải đ*

Sưu tầm

Cú có đeo - đéo có c*

Sưu tầm

Cú có gai - Gái có **

Sưu tầm

Lộn cái bàn - bạn cái l**

Sưu tầm

Trúng gió 1 bên tai - Trứng d*i 1 bên to

Sưu tầm

Đàn bà vu khống - Đàn bà không v*

Sưu tầm

Mừng cho em nó - Mò cho em n*ng

Sưu tầm