× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái 18+ Nói lái 18+

Những câu nói lái bựa 18+

- Lá gì lạ vậy?
- Lá chà bồn

Sưu tầm

- Củ gì vậy?
- Củ lơ

Sưu tầm

- Trái gì vậy anh?
- Trái dứng

Sưu tầm

Lời đồn - Đời l*n

Sưu tầm

Đứng trông quài - Đái trong quần

WTK

Đi lộn vào làng - Đi lạng vào l*n

Cụ Quân tuệ ván

Lặt cỏ - C*c lỏ
Nhặt cỏ - C*c nhỏ

Sưu tầm

Rồng lộn qua kính - L** rộng kinh quá

Sưu tầm

Ngông vãi lù - Ngu vãi lồng

Sưu tầm

Năm triệu chứng - Trăm triệu n*ng

Sưu tầm

Bốn lằng - Bắn lol
Bốn lù - B* lol
Bốn lùng - Búng lol

Sưu tầm

Ba nước ruồi - Ra nước b***

Sưu tầm

Hai dối - Hôi d*i

Sưu tầm

Một lằng - Mặt l**

Sưu tầm

Lông c* bờ lách (black) - Lông nách bờ lu (blue)

Sưu tầm

Trao thân gửi phận - Trao phân gửi thận

Sưu tầm

Trâu đi cày - Trai đi cầu
Gấu đi cày - Gái đi cầu

Sưu tầm

Cà phê không ngon - Còn phê không Nga

Sưu tầm

Im sẽ lau cho - O sẽ lau ch*m

Sưu tầm

Cú đêm - Đếm c*

Sưu tầm

Con công ngủ - Con c* ngổng

Sưu tầm

Bắt con cọp - Bóp con c*c

Sưu tầm

Đại học lớn - Lợn học đ**

Sưu tầm

Ao đậm lợn rộng - Âm đ** rộng lớn

Sưu tầm

Con còn ngu - C* còn ngon

Sưu tầm

Một buổi tan trường - Một chưởng tan b**i

Sưu tầm

Tình như giấc mộng tan - Tàn như giấc mộng tinh

Sưu tầm

Đàn ông lên và ra, đàn bà la và rên :v

Sưu tầm

Con đã đi xa - Con đĩ xi đa

Sưu tầm

Cho em tiêm - Chiêm em to

Sưu tầm