× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái 18+Nói lái 18+

Những câu nói lái bựa 18+

Cà phê không ngon - Còn phê không Nga

Sưu tầm

- Yêu nhau lâu vậy rồi, giờ em thích gì để anh tặng nào?
- Em thích mũ anh đội.

Sưu tầm

Anh thích ăn mì, nhất là mì 2 tôm.

Sưu tầm

Không thích cồn chính hãng, anh chỉ thích cồn lậu.

Sưu tầm

Chê em vú bé nhưng anh *éo có vé bú

Sưu tầm

- Nhìn anh dễ thương quá đi mất!
- Vậy thì quất đi má

Huy Gia Tran

- Cá gì vậy?
- Cá chà bặc hay Cá chà bu

Sưu tầm

- Lá gì lạ vậy?
- Lá chà bồn

Sưu tầm

Trâu đi cày - Trai đi cầu
Gấu đi cày - Gái đi cầu

Sưu tầm

Im sẽ lau cho - O sẽ lau ch*m

Sưu tầm