× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái 18+Nói lái 18+

Những câu nói lái bựa 18+

Cà phê không ngon - Còn phê không Nga

Sưu tầm

tâm không dưỡng - dâm không tưởng

Sưu tầm

liệu hồn - l** hiệu

Admin

Hưởng kiếp bị cưỡng hiếp =))

Admin

hồn xóm làng - hàng xóm l**

Sưu tầm

Tướng vọt qua đài - Đái vọt qua tường.

người ko tên

- Cá gì vậy?
- Cá chà bặc hay Cá chà bu

Sưu tầm

- Lá gì lạ vậy?
- Lá chà bồn

Sưu tầm

Trâu đi cày - Trai đi cầu
Gấu đi cày - Gái đi cầu

Sưu tầm

Im sẽ lau cho - O sẽ lau ch*m

Sưu tầm