× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái 18+ Nói lái 18+

Những câu nói lái bựa 18+

Tu phải đạo - Tao phải đ*

Sưu tầm

Cú có đeo - đéo có c*

Sưu tầm

Cú có gai - Gái có **

Sưu tầm

Lộn cái bàn - bạn cái l**

Sưu tầm

Trúng gió 1 bên tai - Trứng d*i 1 bên to

Sưu tầm

Đàn bà vu khống - Đàn bà không v*

Sưu tầm

Mừng cho em nó - Mò cho em n*ng

Sưu tầm

Thương nhau mà sống - Thông nhau mà sướng

Sưu tầm

Các cụ có câu - Các cậu có c*

Sưu tầm

Nữa chữ là thầy, nữ chữa cũng là thầy.

Sưu tầm

Làm trai sống ở đời là phải có chỗ đứng... và phải cứng chỗ đó

Sưu tầm