× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái 18+Nói lái 18+

Những câu nói lái bựa 18+

Trúng gió 1 bên tai - Trứng d*i 1 bên to

Sưu tầm

- Yêu nhau lâu vậy rồi, giờ em thích gì để anh tặng nào?
- Em thích mũ anh đội.

Sưu tầm

Anh thích ăn mì, nhất là mì 2 tôm.

Sưu tầm

Không thích cồn chính hãng, anh chỉ thích cồn lậu.

Sưu tầm

Chê em vú bé nhưng anh *éo có vé bú

Sưu tầm

- Nhìn anh dễ thương quá đi mất!
- Vậy thì quất đi má

Huy Gia Tran

Đàn ông lên và ra, đàn bà la và rên :v

Sưu tầm

Đàn bà vu khống - Đàn bà không v*

Sưu tầm

Mừng cho em nó - Mò cho em n*ng

Sưu tầm

Thương nhau mà sống - Thông nhau mà sướng

Sưu tầm