× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Nói lái 18+Nói lái 18+

Những câu nói lái bựa 18+

Tướng vọt qua đài - Đái vọt qua tường.

người ko tên

hồn xóm làng - hàng xóm l**

Sưu tầm

Chào chú... ngo - Chào chó ngu

Sưu tầm

Đi bão - Bao đ*~

Sưu tầm

Thấy đá đừng leo - Thấy *** đừng la

V.I.C

Đại ý - ị đái

Tuấn black

- Cá gì vậy?
- Cá chà bặc hay Cá chà bu

Sưu tầm

Dễ thương là thương không dễ, thương không dễ là dê có thưởng, dê có thưởng là lên giường có thể

Sưu tầm

Đại học lớn -...

Hoàng Dương

Đổ mấy lít - Đít mấy lỗ?

Sưu tầm