× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Từ điển - Từ đảo Từ điển - Từ đảo

Từ điển tổng hợp tất cả từ đảo

ái ân - ân ái
ái hữu - hữu ái
ải quan - quan ải
ái tình - tình ái
ảnh ảo - ảo ảnh
ảo mộng - mộng ảo
áo quần - quần áo
ăn chắc - chắc ăn
âm nhạc - nhạc âm
ấm no - no ấm
âm thanh - thanh âm
bạc mệnh - mệnh bạc
bạc phận - phận bạc
bạch huyết - huyết bạch
bài vị - vị bài
bán buôn - buôn bán
bàn luận - luận bàn
ban phát - phát ban
bản sao - sao bản
bản văn - văn bản
bảo đảm - đảm bảo
bày tỏ - tỏ bày
bền vững - vững bền
bềnh bồng - bồng bềnh
bích ngọc - ngọc bích
bóng đá - đá bóng
bộ hạ - hạ bộ
bồ liễu - liễu bồ
bội phản - phản bội
bông lông - lông bông
bùng nổ - nổ bùng
buồn đau - đau buồn
bực tức - tức bực
cải hối - hối cải
cảm thông - thông cảm
cảm thương - thương cảm
cảm tình - tình cảm
cảm xúc - xúc cảm
can liên - liên can
canh thiếp - thiếp canh
cầm sắt - sắt cầm
cân đai - đai cân
chan chứa - chứa chan
chấm dấu - dấu chấm
chân tay - tay chân
chất chứa - chứa chất
chất khí - khí chất
chê cười - cười chê
chi thu - thu chi
chia sẻ - sẻ chia
chính chuyên - chuyên chính
chính phủ - phủ chính
chịu khó - khó chịu
chối từ - từ chối
chung thủy - thủy chung
chuyển dịch - dịch chuyển
chuyển vận - vận chuyển
chửi mắng - mắng chửi
chứng nhân - nhân chứng
cô độc - độc cô
công dân - dân công
công lao - lao công
công luận - luận công
công nhân - nhân công
cột trụ - trụ cột
cơ mưu - mưu cơ
cơ sự - sự cơ
cùng tận - tận cùng
cư dân - dân cư
cực khổ - khổ cực
cố quá - quá cố
danh lợi - lợi danh
danh thiếp - thiếp danh
dắt dẫn - dẫn dắt
dâm loạn - loạn dâm
dây leo - leo dây
dò hỏi - hỏi dò
dục tình - tình dục
dưỡng sinh - sinh dưỡng
đại khoa - khoa đại
đạo nhân - nhân đạo
đảo quốc - quốc đảo
đày đọa - đọa đày
đầu hàng - hàng đầu
đấu tranh - tranh đấu
đèn lồng - lồng đèn
đen tối - tối đen
đệ tử - tử đệ
đi ra - ra đi
điểm tâm - tâm điểm
điện tích - tích điện
đoàn kết - kết đoàn
đón tiếp - tiếp đón
đội quân - quân đội
đổi thay - thay đổi
đông sàng - sàng đông
động tác - tác động
đơn giản - giản đơn
đuổi theo - theo đuổi
ép nài - nài ép
gà mái - mái gà
gác sân - sân gác
gạn hỏi - hỏi gạn
gánh gồng - gồng gánh
gạo nước - nước gạo
ghê gớm - gớm ghê
già khọm - khọm già
giá ngự - ngự giá
gia tăng - tăng gia
gia thất - thất gia
gia thế - thế gia
giá trị - trị giá
gia tư - tư gia
giã từ - từ giã
giác ngộ - ngộ giác
giải hòa - hòa giải
giao kết - kết giao
giáo thụ - thụ giáo
giận hờn - hờn giận
gìn giữ - giữ gìn
gió trăng - trăng gió
giống nòi - nòi giống
giường mối - mối giường
góc vuông - vuông góc
hành vi - vi hành
hao tổn - tổn hao
hậu sản - sản hậu
hậu tập - tập hậu
hiện thực - thực hiện
hiệu số - số hiệu
hiếu trung - trung hiếu
hình thành - thành hình
hình tượng - tượng hình
hiu quạnh - quạnh hiu
hò reo - reo hò
hoảng hốt - hốt hoảng
hoàng thành - thành hoàng
hoàng thượng - thượng hoàng
học sinh - sinh học
hỏi thăm - thăm hỏi
hỏi tra - tra hỏi
hồ sơn - sơn hồ
hỗ tương - tương hỗ
hồi phục - phục hồi
hôi tanh - tanh hôi
hội thương - thương hội
hội tụ - tụ hội
hôm sớm - sớm hôm
hồng quần - quần hồng
hờ hững - hững hờ
hơi ngạt - ngạt hơi
hợp tác - tác hợp
hư không - không hư
hư thực - thực hư
hứng thú - thú hứng
hữu ích - ích hữu
ích lợi - lợi ích
im lặng - lặng im
in máy - máy in
in như - như in
kệ thây - thây kệ
kế thừa - thừa kế
khách quan - quan khách
khai triển - triển khai
khang kiện - kiện khang
khao khát - khát khao
khảo tra - tra khảo
khắt khe - khe khắt
khẩu truyền - truyền khẩu
khen ngợi - ngợi khen
khí nhạc - nhạc khí
khí sinh - sinh khí
khi trước - trước khi
khó nói - nói khó
khoa ngoại - ngoại khoa
khỏe mạnh - mạnh khỏe
khổ quá - quá khổ
khuya sớm - sớm khuya
kỳ lạ - lạ kỳ
lả lơi - lơi lả
la rầy - rầy la
lai nguyên - nguyên lai
lai vãng - vãng lai
làm người - người làm
làm việc - việc làm
lan tràn - tràn lan
lãng quên - quên lãng
lay lắt - lắt lay
lặng yên - yên lặng
lắt léo - léo lắt
lầm lỗi - lỗi lầm
lấp lú - lú lấp
lập quốc - quốc lập
lẫy lừng - lừng lẫy
lẽ phải - phải lẽ
leo trèo - trèo leo
lệ luật - luật lệ
lễ nghi - nghi lễ
lệ ngoại - ngoại lệ
lễ sính - sính lễ
loại từ - từ loại
lọc lừa - lừa lọc
lộn nhào - nhào lộn
lơ lửng - lửng lơ
lờ lững - lững lờ
lợi quyền - quyền lợi
lúa ruộng - ruộng lúa
luận lý - lý luận
luật Đường - Đường luật
luật pháp - pháp luật
lui tới - tới lui
luông tuồng - tuồng luông
luyện tập - tập luyện
luyện tinh - tinh luyện
lược thao - thao lược
lý sự - sự lý
lý thuyết - thuyết lý
ma tà - tà ma
mã thượng - thượng mã
mải mê - mê mải
mai mỉa - mỉa mai
mài miệt - miệt mài
manh mối - mối manh
màu nhiệm - nhiệm màu
máy móc - móc máy
mày râu - râu mày
mắng nhiếc - nhiếc mắng
mặt phải - phải mặt
mật ong - ong mật
mầu nhiệm - nhiệm mầu
mẫu thân - thân mẫu
mê ngủ - ngủ mê
mê say - say mê
mênh mông - mông mênh
mệt mỏi - mỏi mệt
mịt mờ - mờ mịt
mịt mù - mù mịt
mong ước - ước mong
mộ phần - phần mộ
môn sinh - sinh môn
mơ ước - ước mơ
mục từ - từ mục
mưu trí - trí mưu
nan quạt - quạt nan
nát nhàu - nhàu nát
nạt nộ - nộ nạt
ngả nghiêng - nghiêng ngả
ngại ngần - ngần ngại
ngành ngọn - ngọn ngành
ngào ngạt - ngạt ngào
ngạo ngược - ngược ngạo
ngày tháng - tháng ngày
ngày thường - thường ngày
ngặt nghèo - nghèo ngặt
ngầm ngấm - ngấm ngầm
ngẩn ngơ - ngơ ngẩn
ngấu nghiến - nghiến ngấu
ngây thơ - thơ ngây
nghe trộm - trộm nghe
nghị quyết - quyết nghị
nghịch tinh - tinh nghịch
nghiêm trang - trang nghiêm
ngóng trông - trông ngóng
ngồi tù - tù ngồi
ngôn ngữ - ngữ ngôn
nguyên trạng - trạng nguyên
ngự phòng - phòng ngự
nhà quê - quê nhà
nhà sàn - sàn nhà
nháo nhâng - nhâng nháo
nhân quả - quả nhân
nhân số - số nhân
nhân tình - tình nhân
nhất thống - thống nhất
nhi nữ - nữ nhi
nhỏ to - to nhỏ
nhơ nhuốc - nhuốc nhơ
nhớ thương - thương nhớ
như tuồng - tuồng như
niên thiếu - thiếu niên
non nước - nước non
nối tiếp - tiếp nối
núi sông - sông núi
oán thù - thù oán
pha phôi - phôi pha
phạm tội - tội phạm
phạm vi - vi phạm
pháo thủ - thủ pháo
phát xuất - xuất phát
phấn son - son phấn
phân tích - tích phân
phần tử - tử phần
phân ưu - ưu phân
phế truất - truất phế
phong văn - văn phong
phòng văn - văn phòng
phủ tạng - tạng phủ
phụ thân - thân phụ
phụ tình - tình phụ
phục quốc - quốc phục
phụng thờ - thờ phụng
phức số - số phức
phương tây - tây phương
quái quỷ - quỷ quái
quan thuế - thuế quan
quang vinh - vinh quang
quanh quẩn - quẩn quanh
quay tay - tay quay
quặp râu - râu quặp
quen thói - thói quen
quốc vương - vương quốc
quyền thần - thần quyền
quyền uy - uy quyền
rã rời - rời rã
rạc rời - rời rạc
ráo riết - riết ráo
rầm rì - rì rầm
riêng tây - tây riêng
rực sáng - sáng rực
sã suồng - suồng sã
sản sinh - sinh sản
sáng tỏa - tỏa sáng
sạo sục - sục sạo
sát sinh - sinh sát
sắt son - son sắt
sầu thảm - thảm sầu
sầu thành - thành sầu
sĩ tử - tử sĩ
sinh súc - súc sinh
sinh tiền - tiền sinh
sinh tử - tử sinh
số thừa - thừa số
số trị - trị số
sôi sục - sục sôi
sở trường - trường sở
sùi sụt - sụt sùi
sự thật - thật sự
sự thế - thế sự
sự thực - thực sự
sự tích - tích sự
tả tơi - tơi tả
tải trọng - trọng tải
tảo tần - tần tảo
tay trắng - trắng tay
tăm tiếng - tiếng tăm
tâm thành - thành tâm
tâm tư - tư tâm
tế tử - tử tế
tha thiết - thiết tha
tha thướt - thướt tha
thảm thê - thê thảm
than thở - thở than
thăm viếng - viếng thăm
thầm thì - thì thầm
thâm tình - tình thâm
thân thiết - thiết thân
thẩn thơ - thơ thẩn
thẫn thờ - thờ thẫn
thân tình - tình thân
thần tử - tử thần
thế thủ - thủ thế
thế tình - tình thế
thông tư - tư thông
thừa tự - tự thừa
thực tình - tình thực
thương tổn - tổn thương
tiên tổ - tổ tiên
tính toan - toan tính
tình tự - tự tình
tính từ - từ tính
tinh vệ - vệ tinh
toàn vẹn - vẹn toàn
tóc tơ - tơ tóc
tộc trưởng - trưởng tộc
tôn trưởng - trưởng tôn
tốt tươi - tươi tốt
trẫm triệu - triệu trẫm
trẻ tuổi - tuổi trẻ
trưởng ty - ty trưởng
tưởng vọng - vọng tưởng
vẩn vơ - vơ vẩn
xác xơ - xơ xác