× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Từ điển - Thanh Hỏi & Ngã Từ điển - Thanh Hỏi & Ngã

Từ điển tổng hợp tất cả từ thuộc thanh Hỏi & Ngã

ảo não
bãi bỏ
bãi cỏ
bản lĩnh
bản ngã
bảo lãnh
bẻ liễu
biểu diễn
biểu mẫu
biểu ngữ
bỏ lỡ
bổ dưỡng
bổ nghĩa
buổi biểu diễn
cảm nghĩ
chẳng bõ
chẳng đã
chẳng những
chẩn mễ
chỉ dẫn
chỉ rõ
chỗ nghỉ
chỗ ở
chủ nghĩa
chủ ngữ
cổ lỗ
cổ lỗ sĩ
cổ võ
dễ bảo
diễn giả
diễn giải
diễn tả
dũng cảm
dửng mỡ
dưỡng tử
đũa cả
giải mã
giải nghĩa
giải ngũ
giải phẫu
giãi tỏ
giảng diễn
giảng nghĩa
giãy nảy
hỏa tiễn
hỗn ẩu
hữu sản
ỉa vãi
kẽ hở
kẻo nữa
khả dĩ
khẩu ngữ
khoản đãi
khổ não
khởi nghĩa
khuyển mã
kiểu mẫu
kỹ xảo
lãng tử
lãnh hải
lãnh thổ
lão hủ
lẽ phải
lễ hỏi
lõa thể
lỗ hổng
lỗ hở
lỡ dở
lữ trưởng
mã lửa
mãnh hổ
mẫn cảm
mẫu tử
mỹ cảm
ngả mũ
ngã ngửa
nghĩa cử
nghĩa tử
ngõ hẻm
ngũ đoản
ngủ đỗ
ngữ cảnh
ngưỡng cửa
nhảy cẫng
nhảy cỡn
nhảy mũi
nhổ bão
nhuyễn thể
nữ sử
nữ tử
ở cữ
phải đũa
phải lẽ
phỉnh mũi
phủ doãn
quẩng mỡ
rảnh rỗi
rễ củ
rỏ dãi
sĩ tử
sổ mũi
sở dĩ
sở hữu
sửa chữa
tả hữu
tảo vãn
tẩu mã
tẩy não
thẩm mỹ
thể nữ
thể vĩ
thiểu não
thõa lỏng
thỏa mãn
thổ ngữ
thổ nhưỡng
thủ lễ
thủ lĩnh
thủ quỹ
tiểu dẫn
tiểu não
tiễu phỉ
tĩnh tải
tĩnh thổ
tỏ rõ
tổ mẫu
tổng khởi nghĩa
trả bữa
trả đũa
trả lãi
trả lễ
trễ nải
triển lãm
trưởng lão
trưởng nữ
tử ngữ
tử sĩ
ủ rũ
uyển ngữ
viễn cảnh
vĩnh cửu
vỡ mủ