× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Mưa Mưa

Cứ xây con thuyền của mình đi, chẳng thể biết mưa sẽ to đến thế nào đâu.