× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Trăng Trăng

Trung Thu trăng sáng như gương... Nhi Đồng mở ví nhớ thương Bác Hồ