× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Tìm não lạcTìm não lạc

Cạn lời :v

Này, người ta nói rằng diện tích trên mặt trăng đủ cho hàng triệu người sống đấy!
Đúng là lũ ngu, đến ngày trăng khuyết thì lộn cổ chết cả nút!