× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Chết Chết

Ai đã từng hứa yêu tôi đến chết, vậy mà bây giờ chưa chết đã hết yêu.