× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

18+18+

Bậy bạ bựa bẩn bấy bá

Trăng lên đỉnh núi trăng tà
Em thích cổ điển hay là doogie

Sưu tầm