× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

18+18+

Bậy bạ bựa bẩn bấy bá

Cũng muốn mời em đi ăn bún
Mà chỉ sợ thành thú nhún của em

Sưu tầm