× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Dê cụ Dê cụ

No caption =))

Trăng kia 16 trăng tròn
Em nay 16 bụng tròn hơn trăng

Sưu tầm