× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Thời tiết Thời tiết

Nhiều đứa cứ tưởng mình là nắng... rồi cho mình cái quyền được... chói chang.