× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Hoa Hoa

Mốt đừng chụp chung với hoa nữa, anh chả phân biệt được đâu là hoa đâu là em.