× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Lệ rơiLệ rơi

Yêu là khổ ... là lệ đổ trong tim

Hoa bỉ ngạn có hoa không có lá
Trái tim nàng sắt đá chẳng có ta

flagger