× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Lệ rơi Lệ rơi

Yêu là khổ ... là lệ đổ trong tim