× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Trộm cướp Trộm cướp

Tao hỏi mày lần cuối, mày là ăn trộm hay ăn cướp?